VIVEIRO BOLI&CAFÉ

VIVEIRO BOLI&CAFÉ

Exposición Virtual.

Son debuxos de lugares de interés de Viveiro. Con técnica de bolígrafo e tintado en café. Unha memoria da riqueza patrimonial, sitios inmortais, o rostro dunha vila, lonxeva e perenne, pedras testigo do tempo. Unha foto estática con outra ollada.
They are drawings of place of interest in Viveiro. With pen technique and tinted coffee. A memory of the patrimonial wealth, immortal sites, the face of a town, old and perennial, stones witness of the time. A static photo with another look.
Son dibujos de lugares de interés de Viveiro. Con técnica de bolígrafo y tintado en café. Una memoria de la riqueza patrimonial, sitios inmortales, la cara de un pueblo, anciano y perenne, piedras testigo del tempo. Una foto estática con otra mirada.

Heading Home by Nekzlo @nekzlo
Music provided by Free Music for Vlogs youtu.be/YGL35p7LLqo
Drawn by lagesearaComentarios

Publicacións populares