A MARIÑA, MARCA REXISTRADA (OPINIÓN ) 23-03-2017REDACCIÓN LANDRO

ALS

A MARIÑA MARCA REXISTRADA

23-03-2017

Conta unha lenda, que nun lugar non moi lonxano, existía unha terra fértil que producía en tódalas estacións… chea de auga ,árbores, praias, ríos e fervenzas. Un montante de 1.618 millóns de euros e algo máis ó ano. Unha terra de natureza e historia, virxe e paradisíaca.
Ule ben, a nova encomenda está por vir. Chéirase entre liñas nos xornais.
Hai meses oíamos falar do concepto de cidade lineal. En orixe é Arturo Soria quen o crea 1886 influído por E. Howard e a súa cidade xardín , pretendía ruralizar a ciudade e urbanizar o campo. Con isto entendemos que hai que potenciar as nosas parroquias e concellos pequenos dotándo de servizos e explorar e explotar os seus recursos. En poucas palabras aplícase a vella fábula de Esopo de A UNIÓN FAI A FORZA, un lema nacional da República Holandesa ou Búlgara.
A creación dunha capital comarcal real, un Concello que lidere a todos, unha corte por sorteo, itinerante e aleatoria, que poxe por desenrolar os retos comúns. Simbiose, compartir servicios públicos, radialización, e intermovilización. Relacións de apoio mutuo, convenios, procotolos e lexislación propia. Voltar ós conceptos comarcais.
Básico é un transporte interurbán máis fluído. Concienciación e promoción do uso de atobuses ou tren, liñas propias, un metropolitano, con bonos mensuais, mayor flexibilidade horaria, comodidade no servizo, intermodais. Non podemos deixalas caer.
Maior federación, axuda e peso a patronais, agrupacións empresariais e colectivos civís. Facendo mesas sectoriais con protagonismo que sexan quen de fortalecer o texidos económicos. Máis sociedades de desenrolo e agrupación coma as pioneras do XIX.
Potenzación dos nos recursos: Mariño, aproveitar as nosas ensenadas para cultivar coma na Bretaña, acuicultura coma Noruega, de peixe, moluscos, crustáceos ou algas .Forestal, Agrícola e Gandeiro, transformación do producto, os usos en constrcción e deseño, aproveitamento das resinas das coníferas para uso industrial, micología, enlatado, conservación e conxelación de materias de calidade, sanas e ecolóxicas, o mercado do futuro .Enerxéticos coma a biomasa, o vento ou a mareomotriz, no pasado había aceas ou muíños de mar. Xeolóxicos para o uso dos materiais autóctonos, pedra e pizarra, ferro, caolín na construcción e rehabilitación, outros nas aplicacións científicas e tecnolóxicas. Máis feiras e eventos no inverno longo e zonas de abrigo, xardíns de inverno. Tratar de facer productos propios ou elaborados, da nosa gastronomía para a venda. Programa de I+D+I, específicos e xerais, teses académicas, contacto coa Universidade. Buscar inversores nos centros financieiros e vendernos ben. Loitar contra a brecha dixital, e abrirnos ó e-comerce , cada vez con mais presenza e vendas en internet.
Isto non é un soño tivemos a primeira fábrica industrial de España, fundada en 1806, Sargadelos, ou a primeira automovilística do norte España de 1905, José Barro importaba o primer motor de explosión, asustou á xente nun viaxe aventureira por Galicia. E unha lista de exportación de mineral e numerosos productos manofacturados ó longo de séculos.
Temos que acometer unha apertura ó exterior en tódolos campos.
Poxar polo xeodestino turístico, un pack, todo en un, porque temos sol, auga, centrarnos en promovelo máis por fora, xa que se peca de vendelo de cara a galería, publicidade interna, véndennos a moto. Crear o maior camping de España con reservas naturais. Unha universidade de verán que traia mozos preparados, que de maiores contarán da nosa potenza. Instalacións deportivas de rutas de bici, sendeirismo ou acuáticas que existen e só precisan de pequenas melloras e marcaxe.
Velar polo estudo, divulgación, excavación e conservación dun dos Patrimonios Históricos mais ricos de Europa. Con máis excavacións arqueolóxicas e protección das mesmas, temos moreas de: castros, vilas romanas,vestixios vikingos, fenicios, petroglifos, mámoas, torres e casas medievais, pazos, igrexas ou a primeira catedral de España… este capítulo é extenso.
No espazo educativo hay que apostar pola formación dos rapaces aunando centros e facelos máis específicos, técnicos, aplicados ós recursos locais.
Erradicar o éxodo xuvenil con apoio económico de políticas para o emprendemento e as ideas frescas.
Os portos xogan un papel fundamental, precisan da apertura a novas liñas comerciais e de viaxe, e mellorar ós trámites burocráticos.
A derradeira e máis vital a necesidade de unirnos para conseguir unha estrada á altura, porque da noxo vela de Viveiro a Foz, petando se hai falla nas portas do averno. Non desesperen o proxecto de ferrocarril da costa iniciouse 1886 e inagurouse o traxecto no 1972, e costou sangue e suor.
O legado indiano é a cicatriz dun pobo que escribiu a historia de nacións, alén do charco. Fixeron universal A Mariña, un oasis cultural e de progreso, espello no que mirarnos.
Non olvidemos que somos irmáns de Asturias e Ortegal. Máxico é que os científicos, están comezando a falar desta zona como o centro da Pangea terrestre, cando todo era un continente. E iso é a historia da terra e da vida coñecida no universo, algo tan grande que se ve con ollos de cego…
¡Rapazas e Rapaces, somos un pibón!
Escribía Cunqueiro: Nado nunha illa pequena, peñascosa; eu nunca ollado tiña un río, pro soñei un centenar.

ALS

Comentarios

Publicacións populares