A CATEDRAL DO LANDRO (INTERIOR DO MOSTEIRO DE SAN FRANCISCO E IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO).


REDACCIÓN LANDRO
ALS

 A "CATEDRAL" DE VIVEIRO.

BIC un conxunto de constantes aportacións ó longo do tempo. A Igrexa e Mosteiro de San Francisco fundado a comezos do XIII, con numerosas obras de ampliación e reedificación no que se atopan diferentes estilos arquitectónicos, dende renacentista ou barroco, pero prima o gótico tardío, 1623,1656, 1646, 1682, 1725, 1775, 1778... ata a derradeira que fixo desaparecer o pórtico en 1916.
Nel repousan as cinzas dos Gallo, Alfeirán, Pardo de Cela, Constanza de Castro, Fray Perdo Farto, María Sarmiento ou Nicomedes Pastor Díaz Corbelle entre outros. Foi por así dicilo o panteón de ilustres locais.
Cada rincón é arte dende imaxinería, cantería, artes decorativas, ebanistería... o centro de culto por excelencia dende 1840 ó ser derrubada a Iglesia Parroquial de Santiago.

Sen dúbida o referente eclesíastico con máis vida. A Catedral do Landro.

Comentarios

Publicacións populares